Kompetentan lider

Postoji vjerovanje da su neki ljudi rođeni sa sposobnošću da vode i utječu na druge te da im spomenute vještine uvelike pomažu u ostvarivanju ciljeva. Iako je danas zastupljen stav da ne mogu svi imati potencijale lidera, u praksi se pokazalo da to i nije baš tako.

Proučavanjem i stalnim usavršavanjem određenih crta karaktera i postupaka, svaka osoba se može približiti današnjem “idealu” lidera. Upravo te karakteristike proučavaju se i vježbaju u klubu Toastmastera. Na redovnim sastancima kluba, članovima se pružaju prilike da sudjeluju u raznim ulogama koje im omogućuju da razviju osobine koje krase svakog velikog lidera, a neke od njih su slušanje, kritičko razmišljanje, organizacija, upravljanje vremenom, mentoriranje i motivacija sluštelja. Vještine vođenja nalaze se u sklopu priručnika “Competent leadership” u kojemu su ukratko objašnjene te prezentirane kroz uloge koje omogućuju njihovo usvajanje.

Osobine kompetentnog lidera

Dobre vještine slušanja nam omogućuju da prikupljamo informacije, shvatimo činjenice, donosimo ispravne odluke te nam pomažu u rješavanju konflikata. Kada ljudi osjete da ih se pozorno sluša, rađa se osjećaj osobne važnosti i poštovanja te samim time vođi daje pojedince koji su motivirani i spremni na davanje najboljeg od sebe u izvršavanju zadataka.
Kritičko razmišljanje je vještina prihvaćanja informacija, prosuđivanja događaja i donošenja odluka, koja se temelji na analizi svih dostupnih podataka prije provođenja određenog postupka.
Kritičko razmišljanje je također sposobnost razlikovanja nečijeg osobnog mišljenja ili stava od stvarnih činjenica.
Davanje povrate informacije može primatelja motivirati ili obeshrabriti. Svaki uspješan lider daje povratnu informaciju na način da motivira primatelja te je daje kao sugestiju za napredak ili dobronamjernu kritku.
Kvalitetna organizacija vremena uključuje definiranje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, dnevnih i tjednih popisa stvari za napraviti. Sposobnost lidera da realno rasporedi vrijeme na zadatke po njihovoj važnosti uvelike utječe na rezultate čitavog tima te na uspješno obavljanje zadataka.
Svaki postavljeni cilj, da bi se ostvario, zahtijeva određeni broj postupaka i strategija. Planiranje unaprijed i uzimanje u obzir određenih varijabli kao što su postavljanje roka, prioriteta te uključivanje ostalih članova tima, ubrzava proces ostvarivanja postavljenih ciljeva.
Uspješan lider, da bi vodio tim, mora poznavati sposobnosti svojih ljudi te organizirati posao na način koji će voditi što bržem i uspješnijem ostvarivanju ciljeva. Svaka osoba ima određene osobine i vještine koje joj omogućuju rad u određenoj sredini. Stoga, prepoznavanje nečijih mogućnosti i postavljanje osobe u određenu poziciju u timu može biti ključna stvar za dovršavanje projekta u zadanom vremenu.
U svakom timu dolazi do konflikata i neslaganja u određenim fazama projekta. U takvim trenucima vlider mora sagledati problem uzimajući u obzir mišljenje i perspektivu svakog člana tima. Preuzimajući inicijativu lider razgovara s pojedincima i grupom kako bi se postigao konsenzus, odnosno rješenje koje će zadovoljiti i motivirati svaku stranu da nastavi dalje raditi zajedno kao tim.
Motivirani zaposlenici će puno lakše premostiti svaku poteškoću u svome radu. Uspješan lider stvara radnu sredinu u kojoj će članovi tima biti motivirani te se truditi postati uspješniji u svome poslu. Poznavajući ono što motivira zaposlenika te primjenjujući sustav nagrađivanja po zaslugama, lider osigurava uspješnu radnu sredinu.
Kvalitetan mentor prepoznaje potencijal u manje iskusnom članu tima i usmjerava ga u njegovu učenju svojim savjetima i podučavanjem. Da bi bio kvalitetan mentor, lider, prije svega, mora imati iskustvo, koje će mu dati vjerodostojnost. Time će steći poštovanje članova koje podučava. Biti mentor prilika je za rast onome tko podučava, a ujedno i onome tko uči.
Za postizanje svakog većeg cilja potrebna je skupina ljudi. Uspješan lider zna odabrati ljude koji su svojim znanjem i vještinama kompetentni za određenu ulogu. Organiziranje tima, poznavanje mogućnosti određenih pojedinaca, motiviranje i ispravna preraspodjela zadataka osigurava produktivnu radnu atmosferu.

Članovi navedene vještine uče na sastancima preuzimajući uloge poput voditelja sastanaka, voditelja evaluacijskog tima, članova evalucijskog tima i evaluatora govora.

Primjerice, kroz ulogu evaluatora govora član može savladati bitne aspekte vodenja: davanje kvalitetne povratne informacije (davanje jasnih sugestija što i kako treba popraviti) i motiviranje (kako povećati nečije samopouzdanje i dati mu razlog zašto se i dalje truditi).

“A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.”

~ John C. Maxwell